Service & Infos

Is er een magnetron/oven in het huis?

Oven: alleen in de huizen Landhaus Jütland/Oslo en Emslandhaus.
Magnetron: nee, slechts sporadisch in de huizen Landhaus Jütland/Oslo.

zurück