Service & Infos

Reservering- en huurvoorwaarden

1. Op het tijdpunt van de boeking geldende huurvoorwaarden zijn bindend voor de boeking/reisovereenkomst. De actueele huurvoorwaarden kunt u lezen/downloaden in het internet.

2. De aanmelding moet schriftelijk worden ingediend. In de aanvraag, geef u dan het gewenste type huis aan. Telefonische reserveringen zijn voor beide partijen niet bindend . Het dient schriftelijk te worden bevestigd door de aanvrager binnen 5 dagen (vervaldatum). Vervolgens vindt de schriftelijke bevestiging van de boeking door het vakantiecentrum plaats en is dan ook bindend voor het vakantiecentrum. Korte termijn reserveringen (minder dan 7 dagen voor aankomst) zijn telefonisch bindend. Boekingen door minderjarigen worden niet geaccepteerd. De huurder (vakantiegast) moet volwassen zijn. Minderjarigen moeten vergezeld zijn van hun ouders of voogd. Het vakantiecentrum behoudt zich het recht voor om reserveringen te allen tijde te weigeren, zonder een reden aan te geven.
De huur wordt betaald op het rekeningnummer 701 296 900 bij de Volksbank Emsland Haren (Ems), BLZ 266 614 94. Gebruik dan de meegeleverde acceptgiro. Bij betaling moet u het reserveringsnummer aangeven en de naam van de persoon die de bevestiging van de reservering ontvangen heeft.

3. 25% van de huurprijs en een eventuele annuleringsverzekering moet worden betaald bij ontvangst van de bevestiging van de reservering. De rest vier weken voor aankomst. De volledige onkosten van de geldoverdracht zullen worden betaald door de huurder (vooral voor internationale boekingen). In de huurprijs is de eindschoonmaak van het huis en het beddengoed niet inbegrepen.

4. Met uw aanmelding biedt u ons een bindende overeenkomst aan. Het contract treedt in werking na ontvangst van onze schriftelijke bevestiging. Beide parteien moeten de overeenkomst vervullen. De basis voor het sluiten van de overeenkomst is de geldende prijslijst. Alleen de genoemde diensten maken deel uit van het contract. Telefonische informatie, bijkomende afspraken en andere toezeggingen van welke aard dan ook, maken geen deel uit van het contract.

5. Alleen voor schoolklassen:
Schriftelijk bevestigd, en gereserveerde huisjes moeten worden betaald als ze niet drie weken voor aankomst schriftelijk door een partei geannuleerd worden. De betaling van de gehuurde vakantiewoning dient bij aankomst (betaling: contant of pinpas) gedaan te worden. Verandering van de reservering moet worden gedaan onder de naam van de aangemelde leerkracht. Voor elk huurhuis moet bij aankomst een borgsom worden betaald.

6. De gast heeft geen recht op reservering van bepaalde huizen. Als deze niet beschikbaar zijn, is de verhuurder verplicht om ten minste voor een gelijkwaardige vervanging te zorgen. Als een woning niet meer beschikbaar is, kan de verhuurder voor dezelfde prijs een eerstvolgende hogere type huis ter beschikking stellen.

7. Men kan het huis bij aankomst vanaf 15:00 uur betreden. Maar het kan niet verzekerd worden, dat het huis om 15:00 uur reeds gereinigd of gecontroleerd is. Tenzij een later tijdstip van aankomst niet is overeengekomen, heeft het vakantiecentrum het recht om het geboekte huis na 23:00 uur opnieuw te verhuren. Bij vertrek moet de woning om 10:00 uur verlaten worden en de sleutels bij de receptie afgegeven zijn.

8. Bij vertrek, moet men tot 10:00 uur vertrokken zijn. Bij een later vertrek moeten we u per huis per uur of gedeelte daarvan 15,00 € in rekening brengen, daar het personeel van het schoonmaakbedrijf vanaf 10:00 uur aanwezig is.

9. Iedere gast is verplicht om de inventaris en goederen met zorg te behandelen.
Hij is verplicht om de door hem, zijn metgezellen of gasten veroorzaakte schade tijdens zijn verblijf, te compenseren. De gast is verplicht om het huis schoon te verlaten. Dit geldt ook voor het afwassen van serviesgoed en keukengerei, toiletten reinigen, prullenbak legen en de vuilniszak/afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren.

10. Een vergoeding voor niet gebruikte diensten is niet mogelijk. In ongunstige omstandigheden, waarvoor de verhuurder niet verantwoordelijk is, of als gevolg van overmacht, kan geen garantie worden verstrekt door de verhuurder voor de naleving en uitvoering van de huurovereenkomst. Eventuele aanbetalingen of algehele betalingen kunnen worden teruggevorderd door de huurder in overleg met de verhuurder.

11. Het verblijf op het terrein, het gebruik van een speel-, sport- en entertainment faciliteiten, evenals het verblijf in de woningen en andere gebouwen is voor eigen risico van de huurders en bezoekers. De omgang met de pony’s zonder zadel en het gebruik van fietsen binnen en buiten het vakantiecentrum gebeurt, ook als er toezicht aanwezig is, op eigen risico van de huurders en bezoekers. Het gebruik van het zwembad is op eigen risico, er is geen badmeester. De huurder kan geen schadeclaims aan de verhuurder stellen. De aansprakelijkheid voor derden is niet van toepassing voor de verhuurder. Dit geldt niet bij grove schuld of grove nalatigheid van de verhuurder.

12. Onderverhuur van de vakantiehuizen is niet toegestaan. Het is verboden reclamefolders van andere bedrijven in het vakantiecentrum te verdelen.

13. Huisdieren zijn toegestaan. De kosten per week vind u in de geldige prijslijst. Er is maximaal 1 hond toegestaan per huis. Honden moeten in het hele vakantiecentrum en aan het Dankernmeer aan de lijn gehouden worden. Honden moeten bij aankomst bij de receptie aangemeld worden. In geval van overtreding, heeft het vakantiecentrum het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. Een vordering tot vergoeding door vroegtijdig vertrek bestaat niet.

14. De leiding van het vakantiecentrum Schloss Dankern behoudt het recht voor, om bij overtreding van de bestaande en eventueel nog te treffen bepalingen over het verblijf van de vakantiegasten in het vakantiecentrum te beslissen . Het vakantiecentrum is in dit geval niet verplicht terug te betalen.

15. Het vakantiecentrum mag naar eigen inzicht bij aankomst van de huurder een borgsom voor het huurhuis verlangen. Voor verloren, vergeten of liggen gebleven voorwerpen in het huis is het vakantiecentrum niet aansprakelijk.

16. De woning mag alleen door geregistreerde personen gebruikt worden! Bezoekers mogen de plaats pas na inschrijving bij de receptie betreden. Voor bezoek van familieleden of kennissen geldt de normale toegangsprijs voor het vakantiecentrum Schloss Dankern. Overnachten van deze personen in het vakantiecentrum moet worden gemeld. De kosten per persoon per nacht zijn in onze prijslijst aangegeven. Een bezetting van het huis met meer dan zeven personen is niet toegestaan. Het vakantiecentrum heeft het recht om de huizen te controleren. Het vakantiecentrum heeft het recht niet aangemelde personen onmiddelijk van het vakantiecentrum te verwijzen. Zie verder punt 12.

17. Het gebruik van tenten, partytenten enz. is niet toegestaan. Het afspelen van muziek in en om de huizen is verboden.

18. Bij omboekingen van het bestaande contract, bv. wijziging van de boekingsdatum, en wij toestemmen, moeten we 10,00 € administratiekosten berekenen.

19. Annulering van de overeenkomst is mogelijk. In uw eigen belang, en om misverstanden te voorkomen, moet u schriftelijk storneren. De annuleringsdatum is de ontvangstsdatum van de annulering door ons.
Het is het beste om dit per fax +49 (0)5932/722333 te sturen. Let hier op de voordelen van een annuleringsverzekering (zie hieronder).

20. Denkt u eens aan de voordelen van de annuleringsregeling. Deze bepaling-3% van de huur-je krijgt bij annulering van de huurovereenkomst om geldige redenen tot 10 dagen voor aankomst 100% van de huurprijs en tot 1 dag voor aankomst 80% van de huurprijs verminderd met de administratiekosten (20,00 €) terug.

De annuleringsregeling geldt voor volgende gevallen:

  • Sterfgeval, ernstig ongeval of onverwachte ernstige ziekte van de verzekerde of een direct familielid.
  • Schade aan de woning van de verzekerde als gevolg van brand, calamiteiten, of opzettelijke criminele daad van een derde partij.
  • Onverwachte beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever.
  • Erstel van de werkloosheid.

Veranderingen in de brochure: Alle prijzen en gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
Alleen de in de boekingsbevestiging genoemde prijzen zijn geldig!