Service & Infos

Reserverings- en huurvoorwaarden

1. De op het tijdstip van boeking leidende huurvoorwaarden zijn bindend voor de boeking/huurovereenkomst. U vindt de geldige huurvoorwaarden op www.schloss-dankern.nl.

2. Met uw aanmelding biedt u het Ferienzentrum een bindende overeenkomst aan. Het huurcontract is na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van het Ferienzentrum van kracht. De overeenkomst komt op basis van de geldige prijslijst tot stand, alleen de daarin genoemde diensten zijn onderdeel van het contract. Telefonische inlichtingen, bijkomende afspraken en andere toezeggingen zijn geen onderdeel van de overeenkomst.

3. De aanmelding dient schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van de gewenste huiscategorie. Telefonische reserveringen (meer dan 7 dagen voor aanvang van uw verblijf) zijn voor beide partijen vrijblijvend en moeten binnen 3 dagen schriftelijk door de aanvrager bevestigd worden. Met de daarop volgende schriftelijke bevestiging door het Ferienzentrum is de reservering bindend. Reserveringen binnen 7 dagen voor aanvang van het verblijf zijn telefonisch bindend. Het Ferienzentrum neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn en bij het verblijf aanwezig te zijn. Minderjarigen moeten onder begeleiding van hun ouders/voogd zijn. Het Ferienzentrum behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgaaf van redenen – boekingen te weigeren. Het boekingsbedrag moet binnen de onder punt 4. genoemde termijnen voldaan worden. Het boekingsbedrag dient op de rekening IBAN: DE45 2666 1494 0701 2969 00 BIC: GENODEF1MEP (Emsländische Volksbank, Haren (Ems)) gestort te worden onder vermelding van het reserveringsnummer en de naam van de huurder, als dit wordt verzuimd kan te betaling niet toegewezen worden.

4. Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient de huurder een aanbetaling van 25% van het boekingsbedrag en de eventuele annuleringsverzekering te doen. Het restant van het boekingsbedrag moet uiterlijk 4 weken voor aanvang van het verblijf in het Ferienzentrum op de onder punt 3. genoemde rekening ontvangen zijn. Bij korte termijn boekingen bij vertrek binnen 6 weken dient het gehele boekingsbedrag meteen betaald te worden. Eventuele banktarieven gaan ten laste van de huurder (m.n. bij internationale betalingen). In de huurprijs zijn de eindschoonmaak en het bed-/linnengoed niet inbegrepen.

5. Alleen voor schoolklassen: De schriftelijk bevestigde en gereserveerde vakantiehuizen moeten betaald worden, als deze niet uiterlijk vier weken voor aankomst schriftelijk van één partij geannuleerd worden. Bij annuleringen tot 13.00 uur op de dag voor aanvang van het verblijf dient 20% van de huurprijs te worden betaald. Daarna zijn geen (gedeeltelijke) annuleringen meer mogelijk. De betaling geschiedt op de dag van aankomst (betalingsmogelijkheden: contant of pinnen). Wijzigingen van de boeking dienen schriftelijk door de aangemeldde leraar door gegegeven te worden. Er dient per vakantiehuis borg betaald te worden.

6. Wijzigingen, de toestemming van het Ferienzentrum veronderstellend, zijn principieel tot 14 dagen voor aanvang van het verblijf mogelijk. Voor elke wijziging rekenen wij u 10,00 Euro wijzigingskosten aan.

7. Annulering van de overeenkomst is mogelijk en moet schriftelijk verklaard worden. Het tijdpunt van het ontvangen van de annulering door het Ferienzentrum is hierbij van belang.

8. Het is raadzaam bij boeking de Mietausfall-Regelung (annuleringsverzekering) af te sluiten. Door deze regeling (kosten: plus 3% van het boekingsbedrag) ontvangt u bij annulering tot 10 dagen voor aanvang van het verblijf 100 % en tot 13.00 uur op dag voor de dag van aankomst 80 % van het boekingsbedrag na aftrek van 20,00 Euro administratiekosten terug. Bepalend ist hierbij het tijdstip van ontvangst van de annulering door het Ferienzentrum. De Mietausfall-Reglung gaat in bij de hiernavolgende redenen:
- sterfgeval, ernstig ongeval of onverwachte ernstige ziekte van de huurder of een direct familielid
- materiele beschadiging van eigendom van huurder of zijn huurwoning.
- werkloosheid van huurder an als gevolg van onvrijwillig ontslag
- na werkloosheid van huurder, waarvoor een uitkering werd genoten, aanvaarden van een dienstbetrekking, die zijn aanwezigheid voor de vervulling daarvan ten tijde van het verblijf nodig maakt.

9. De huurder verwerft geen recht op terbeschikkingstelling van bepaalde huizen. Mocht een huiscategorie niet meer ter beschikking staan, is de verhuurder verplicht gelijkwaardige vervanging of een kwa prijs hogere categorie ter beschikking te stellen.

10. Het onderverhuren van vakantiehuizen is niet toegestaan. De huurder zal reclame door derden op het vakantiehuisperceel niet dulden en verbiedt het. Zijn recht om tegen reclame door derden te procederen, treedt hij aan het Ferienzentrum af, dat dit recht aanneemt en machtigt het Ferienzentrum tegen deze derden te procederen.

11. Huisdieren zijn toegestaan. Het tarief voor huisdieren vindt u op de geldige prijslijst. Er is maximaal 1 hond per huis toegstaan. U bent verplicht uw hond in het Ferienzentrum en rond het meer Dankersee aangelijnd te houden. Huisdieren moeten bij aankomst in de receptie aangemeld worden. Bij overtreding is het Ferienzentrum bevoegd de overeenkomst onmiddelijk te beeindigen, zonder dat restitutie van huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

12. Alleen het aangemeldde aantal personen mag van het gehuurde object gebruik maken. Voor dagbezoekers van familieleden of kennissen geldt de reguliere en geldige entreeprijs van het Ferienzentrum. Overnachtingen van deze personen dient de huurder in de receptie aan te melden te betalen. Het tarief per persoon per nacht vindt u in de geldige prijslijst. In het huis mogen niet meer dan 7 personen (meer dan 11 personen in een Emslandhaus) verblijven. Het Ferienzentrum is bevoegd dit ten alle tijde te controleren en de extra personen onmiddelijk uit het Ferienzentrum te verwijderen. De huurder is verplicht bij boeking van accomodaties in het Ferienzentrum daarnaast geen andere accomodatie buiten het Ferienzentrum of niet daartoe behorend te huren.

13. Op de dag van aankomst kan het gehuurde huis vanaf 15.00 uur betreden worden. Er wordt niet gegarandeerd dat het huis om 15.00 uur al gereinigd of gecontroleerd is. Indien niet uitdrukkelijk een latere aankomsttijd afgesproken is, is het Ferienzentrum bevoegd het huis vanaf 23.00 uur elders te verhuren. Op de dag van vertrek dient u uw huis voor 10.00 uur te verlaten en de sleutel naar de receptie te brengen. Bij een later vertrek worden u per begonnen uur 15,00 Euro in rekening gebracht.

14. De huurder is verplicht het gehuurde object en zijn inventaris zorgzaam te behandelen. Hij is verplicht elke vorm van schade, die door hem, zijn begeleiders of bezoekers ontstaan is, te melden en te compenseren. De huurder is verplicht het huis gereinigd te verlaten. Bij de eindschoonmaak hoort het afwassen van de vaat en het keukeninventaris, schoonmaken van de badkamer en WC en het legen van de vuilnisemmers in de daartoe bestemde containers.

15. Het Ferienzentrum is bevoegd bij aankomst borg voor het gehuurde huis te vragen.

16. Een restitutie voor niet gebruikte diensten is niet mogelijk. Bij omstandigheden buiten de wil van het Ferienzentrum evenals gevolg van overmacht kan de naleving van de overeenkomst door het Ferienzentrum niet gegarandeerd worden. Eventuele vooruitbetalingen of gemaakte betalingen kunnen door de huurder alleen in overeenstemming met de verhuurder teruggevorderd worden. Het Ferienzentrum is niet aansprakelijk voor verloren of vergeten voorwerpen.

17. Het verblijf op het gehele terrein, het gebruikmaken van alle spel-, sport- en amusementsfaciliteiten, evenals het verblijf in de huizen en alle gebouwen geschiedt op eigen risico van de huurder, zijn begeleiders en/of bezoekers. Het gebruik van het buitenzwembad geschiedt op eigen risico! Restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan vinden niet plaats mochten faciliteiten, attracties of speeltoestellen in het Ferienzentrum op grond van technische, organisatorische en/of veiligheidsrelevante redenen tijdelijk (gedeeltelijk) gesloten worden. De huurder kan geen schadevordering tegen de verhuurder indienen. Ook is de verhuurder niet aansprakelijk tegenover derden. Uitzonderingen zijn hierbij opzet of nalatigheid van de verhuurder.

18. Het is niet toegestaan tenten, partytenten of dergelijke faciliteiten op het perceel plaatsen. Het plaatsen en aansluiten van campers, koelwagens of soortgelijke op het perceel en aan de huisvoorziening is niet toegestaan. Het afspelen van muziekinstallaties in/bij de huizen is niet toegestaan. De huurder, zijn begeleiders en/of bezoekers dienen de middag- en nachtrust (van 13.00 tot 15.00 uur en vanaf 22.00 uur) te respecteren. Drones zijn op het gehele terrein niet toegestaan.

19. Het Ferienzentrum behoudt zich voor bij overtreding van de voorwaarden en het niet opvolgen van aanwijzingen van van het personeel een borgsom te vragen of de vakantiegasten uit het Ferienzentrum te verwijderen, zonder dat de huurder recht krijgt op gehele of gedeeltelijek restitutie van de betaalde huur, onverminderd het recht van het Ferienzentrum schadevergoeding te vorderen voor de schade die door overtreding wordt veroorzaakt.

Wijzigingen voorbehouden.